Styrelsen

Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att erbjuda bra boende kombinerat med en långsiktigt stabil föreningsekonomi.
Styrelsen vill gärna ha en öppen dialog inom föreningen där alla medlemmar
kan komma till tals.

Styrelsen 

Kontakt: info@brflillstugan1.se

Styrelsen är förtroendevalda och har arbeten på sidan om styrelseuppdraget. På grund av samtal från säljare och andra icke medlemmar har vi valt att endast använda oss av mejladressen till föreningen.

Ordförande – Sebastian Savolainen
Sekreterare – Viktor Puustinen
Ekonomiansvarig – Mattias Modin
Ledamot – Hans Eriksson

Suppleant – Magnus Gistrand
Suppleant – Yvonne Lindgren