Styrelsen

Styrelsen uppdrag är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen genom att erbjuda bra boende kombinerat med en långsiktigt stabil föreningsekonomi.
Styrelsen vill gärna ha en öppen dialog inom föreningen där alla medlemmar
kan komma till tals.

Styrelsen 

Kontakt: info@brflillstugan1.se

Ordförande  Sebastian Savolainen sebastian.savolainen@hotmail.com  070-063 15 30
Sekreterare Yvonne Lindgren frklindgren@gmail.com  073-533 88 04
Ekonomiansvarig Magnus Gistrand magnus.gistrand@soderbergpartners.se 0703-2205 40
Ledamot Viktor Puustinen  viktor.puustinen@hotmail.com 070-810 99 20
Suppleant Sara Engberg sara.engberg@hotmail.com
Suppleant Mattias Modin mattias.modin@gmail.com