Information

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har tagit beslutet att från och med 1 januari 2020 kommer vi att ta ut en avgift för varje andrahandsavtal som skrivs. Avgiften kommer att hanteras av SBC och är 5% av prisbasbeloppet (som för 2020 är 47300 kronor) och då ingår kostanden för SBC´s hantering.

Tänk på att ansök i god tid och styrelsen beslutar endast en period av max 12 månader per ansökan. Det ska även finnas bra själ till uthyrningen.

Blankett för ansökan finner du här – Ansökan andrahandsuthyrning


Kodbrickor

Vid händelse av förlust av kodbricka eller behov av fler kodbrickor – Kontakta: anna.wia@lfab.se 08-586 486 01


Månadsavgift/Ekonomi

Vid frågor om månadsavgiften eller liknande, kontakta SBC kundtjänst:
måndag-fredag 07.00-2 1.00 0771-722 722
kundtjanst@sbc.se


Hyr parkeringsplats

Du kan hyra en egen parkeringsplats hos Uttrans Förvaltnings AB

  • Garagageplats 750 kr/månad inklusive moms.
  • Markplats: 375 kr/månad inklusive moms (inga lediga just nu).

Skicka intresseanmälan: anna.wia@lfab.se 08-586 486 01


Besöksparkering

Föreningen har ett antal parkeringsplatser för besöksparkering som kan utnyttjas.
Taxan på automaterna är 10 kr/timme.