Information

NY FÖRVALTARE 1 OKTOBER 2020

Då Liljestrands har sagt upp det tekniska avtalet med föreningen har vi nu tecknat nytt avtal med Hus-Skötsel PM AB från 1 oktober 2020. En överlämning mellan LFAB och Hus-Skötsel kommer att inledas så övergången sker på bästa sätt.

Att vi byter förvaltare kommer INTE att påverka parkeringsplatser eller garage som fortfarande kommer att skötas av Liljestrands.

Har du funderingar eller frågor angående detta så kan du kontakta styrelsen.


Andrahandsuthyrning

Styrelsen har tagit beslutet att från och med 1 januari 2020 kommer vi att ta ut en avgift för varje andrahandsavtal som skrivs. Avgiften kommer att hanteras av SBC och är 5% av prisbasbeloppet (som för 2020 är 47300 kronor) och då ingår kostanden för SBC´s hantering.

Tänk på att ansök i god tid och styrelsen beslutar endast en period av max 12 månader per ansökan. Det ska även finnas bra själ till uthyrningen.

Blankett för ansökan finner du här – Ansökan andrahandsuthyrning


Kodbrickor

Vid händelse av förlust av kodbricka eller behov av fler kodbrickor kontaktar
styrelsen genom att skicka ett mejl till info@lillstugan1.se


Månadsavgift/Ekonomi

Vid frågor om månadsavgiften eller liknande, kontakta SBC kundtjänst:
måndag-fredag 07.00-2 1.00 0771-722 722
kundtjanst@sbc.se


Hyr parkeringsplats

Du kan hyra en egen parkeringsplats hos Uttrans Förvaltnings AB

  • Garagageplats 750 kr/månad inklusive moms.
  • Markplats: 375 kr/månad inklusive moms (inga lediga just nu).

Skicka intresseanmälan: anna.wia@lfab.se 08-586 486 01


Besöksparkering

Föreningen har ett antal parkeringsplatser för besöksparkering som kan utnyttjas.
Taxan på automaterna är 10 kr/timme.