Årsstämma 2021

Datum för årets stämma är ännu inte fastställt! 

Styrelsen tittar just nu över möjligheterna att ha en digital stämma, kanske endast med poströster. Så vi återkommer så snart beslut har fattats.

Dokument:
Kallelsen till årets stämma
Dagordning
Motion
Årsredovisningen för 2020
Fullmakt